Kasutustingimused

1. Üldtingimused

1.1 Strike.ee on võitluskunstide varustust (edaspidi Tooted) müüv e-pood, mida haldab Raam OÜ;
1.2 Strike.ee ostu sooritamisele kohalduvad käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.

2. Lepingu sõlmimine

2.1 Strike.ee müüb ja e-poe klient ostab e-poes pakutavaid Tooteid;
2.2 Strike.ee ja kliendi vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Raam OÜ arvelduskontole. Tooteid enne müügilepingu jõustumist ei broneerita (nt ostukorvi lisamisel).

3. Hind

3.1 Strike.ee müüdavate Toodete hinnad (koos käibemaksuga) on märgitud tootelehtedel. Kampaaniate soodushindade puhul on tootelehel ära toodud nii uus hind kui ka maha kriipsutatult vana hind;
3.2 Juhul kui oled valinud kättetoimetamise viisiks pakiautomaadi või kulleri, lisandub valitud pakiautomaadi või kulleri hind. Rakveres, Viru tn13 saab paki kätte tasuta.
3.3 Strike.ee veebipoe hinnad on eurodes ning makseid võetakse vastu eurodes.
3.4 Konto soodustus rakendub ainult täishinnaga toodetele.

4. Toodete saadavus, fotod ja kirjeldused

4.1 Strike.ee teeb kõik võimaliku, et e-poes märgitud laoseisud vastaksid tegelikkusele, kuid võib tekkida olukord, kus tootelehel märgitud laoseis ei ole õige.Kui oled tellinud Toote, kuid see on tegelikult otsa saanud, siis võtame Sinuga esimesel võimalusel ühendust ning saad valida endale kõige sobivama variandi:

 • kanname Sulle järgmisel tööpäeval raha tagasi;
 • asendame Toote samas väärtuses Too(de)te vastu;
 • tellime võimalusel Toote kesklaost, kuid sellisel juhul pikeneb kohaletoimetamise aeg;

4.2 Strike.ee teeb kõik võimaliku, et Tootefotod oleksid tegelikkusele vastavad, kuid need võivad mõnikord erineda Toodete tegelikust väljanägemisest;
4.3 Strike.ee teeb kõik võimaliku, et Toodete kirjeldused oleksid ammendavad, kuid alati ei pruugi see nii olla. Strike.ee uuendab ja täiendab Toodete infot regulaarselt, et tagada kirjelduste asjakohasus.

5. Kohaletoimetamine

5.1 Strike.ee-st ostes on võimalik valida kolme erineva Toote kohaletoimetamise viisi vahel:
5.2 Pakiautomaat 

5.3 Eesti Posti postkontor 

5.4 Kuller 

5.5 Juhul kui klient ei lähe Tootele järgi, hüvitab klient korduva saatmisega seotud kulud;
5.6 Tellitud Toode peaks Sinuni jõudma ideaalses korras ja kinnises pakendis. Kui pakend on transpordil viga saanud, siis palun anna meile sellest koheselt teada e-posti teel info@strike.ee või helistades 53 45 00 20.
5.7 Strike.ee kohaletoimetamise kohustus loetakse täidetuks, kui Toode on jõudnud Omniva pakiautomaati, Itella SmartPost pakiautomaati, Eesti Posti postkontorisse või kui kuller ei ole saanud Toodet kliendile toimetada kliendist tulenevatel asjaoludel.

6. Tagastamine ja ümbervahetamine

6.1 Strike.ee-st ostetud Tooteid on võimalik tagastada või ümber vahetada 14 päeva jooksul alates Toote kättesaamisest.
6.2 Õigeaegselt ollakse tagastatud siis, kui tagastamise või ümbervahetamise avaldus on saadetud e-postile info@strike.ee ja Toode on koos taotlusega postitatud pakiautomaadi vahendusel Raam OÜ aadressile p-s 6.1. nimetatud tähtaja jooksul. Raha tagastatud Toodete eest hüvitame Sulle 5 tööpäeva jooksul, (kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse saamisest) alates Toodete õigeaegsest tagasi jõudmisest Raam OÜ-le. Taganemisõiguse kasutamise korral on Toodete pakiautomaati tellimise postikulu ostja kanda ning Strike.ee-l on õigus tasaarveldada kättetoimetamise postikulu;
6.3 Toote tagastamine või ümbervahetamine käesoleva lepingu tingimuste raames on tasuta;
6.4 Toote tagastamise ja ümbervahetamise kord:

 • Teata oma soovist info@strike.ee.
 • Tagasta pakk pakiautomaati. Saaja Raam OÜ, tel 53 45 00 20
 • Toode jõuab Raam OÜ-sse ja kätte saamise kohta saadame Sinu e-posti aadressile sellekohase kinnituse.

6.5 Tagastatava või ümbervahetatava Toote seisukord*

 • Tagastamisele või ümbervahetamisele kuuluv Toode ei tohi olla kahjustunud.
 • Kui tagastatav Toode (ja Toote pakend) on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud Strike.ee või Toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on Strike.ee õigus tasaarvestada Toote väärtuse vähenemine Sinu poolt Toote eest tasutud ning Sulle tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Strike.ee Sulle avalduse;
 • Juhul, kui Sa ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Sul õigus kaasata Toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Sinu ja Strike.ee vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.
 • Tagastamisele või ümbervahetamisele kuuluv Toode ei tohi omada kasutamise märke.
 • Kui selgub, et Toodet on kasutatud, juhindub Strike.ee mõistliku kasutuse põhimõttest – kui kauba sobimatuses veendumiseks tuli seda proovida, loetakse kaup mittekasutatuks. Strike.ee on õigus tasaarvestada kasutamisest tingitud Toote väärtuse vähenemine Sinu poolt Toote eest tasutud ning Sulle tagastamisele kuuluva summaga.
 • Tagastamisele või ümbervahetamisele kuuluv Toode peab olema originaalpakendis ja koos hinnasiltidega.
 • NB! Ava originaalpakend alati ettevaatlikult, et see ei oleks rikutud. Kui pakendit ei ole võimalik avada seda rikkumata, siis ei pea tagastatav kaup olema originaalpakendis. Tervisekaitse ja hügieenilistel põhjustel ei saa tagastada või ümber vahetada hambakaitsmeid.

6.6 Ümbervahetamise korral paneme Sulle uue soovitud Toote teele niipea, kui oleme ümbervahetamisele kuuluva Toote kätte saanud. Uus toode jõuab Sinuni sama kiiresti kui tavaostu korral.Strike.ee ei saa alati garanteerida Toodete ümbervahetamise võimalust, sest laoseisud on muutlikud ning asendustoode võib lihtsalt puududa. Sooduskampaaniate puhul pakume ümbervahetamise võimalust vaid siis, kui ostetud toode on defektne või transpordi käigus kannatada saanud. Juhul, kui Sa asendustoodet ei leia, tagastame Sulle ostusumma.

7. Kaebus ja puudusega toote tagastamine

7.1 Veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus.
7.2 Toodete nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda Toodete asendamist nõuetele vastava ja puudusteta Toodete vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastavad Tooted Strike.ee kulul.
7.3 Toote asendamine või tagastamine toimub käesoleva lepingu p-s 8.4 sätestatud korra järgi;
7.4 Strike.ee ei vastuta Toodetel lasuvate puuduste eest, mis on tekkinud:

 • Kliendist tulenevatel põhjustel
 • Toote mittesihipärase kasutamise tõttu;
 • Toodete kasutusjuhendis märgitud õpetuse mittejärgimise või hoolduse mittetegemise tõttu;

7.5 Juhul kui Strike.ee ekspertiisi käigus selgub, et Toodete puudused tulenevad käesolevate müügitingimuste p-s 9.4 nimetatud põhjustel, ei tagastata Toote maksumust ega transpordikulusid.

7.6 Raam OÜ tasub Sinu arvelduskontole (raha tagastatakse samale pangakontole, millelt toimus tasumine) tagastatud Toote maksumuse ja transpordikulud (nii esialgse kui ka tagasisaatmise) 14 päeva jooksul arvates otsuse tegemisest.
7.7 Kaebus saada kirjalikult või e-postiga aadressile info@strike.ee viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Kaebusesse märgi:

 • Enda nimi ja kontaktandmed
 • Kaebuse esitamise kuupäev
 • Toote puudus
 • Strike.ee-le esitatav nõue
 • Lisa ostu sooritamist tõendav tellimuse nr.

7.8 Strike.ee-l on vastavalt Tarbijakaitseseadusele kohustus vastata kirjalikult 15 päeva jooksul.

8. Vastutus ja vääramatud jõud

8.1 Strike.ee vastutab Sinu ees ning Sina vastutad Strike.ee ees teisele poolele käesoleva lepingu tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses;
8.2 Strike.ee ei vastuta Sulle tekitatud kahjude eest või Toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või Toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Raam OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Strike.ee ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud);
8.3 Strike.ee ei vastuta käesoleva lepingu p-s 4.1 – 4.3 sätestatud tingimuste tegelikkusele mittevastamise korral;
8.4 Strike.ee ei vastuta Toote kadumise või kahjustumise eest, mis on toimunud pärast Toote üleandmist vedajale;
8.5 Strike.ee vastutab Sinu eest Toote müügihinna ulatuses. Strike.ee ei võta vastutust puudusega Toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.

9. Turvalisus ja andmekaitse

9.1 Strike.ee e-poe kasutamisega annad selge ja teadliku nõusoleku Raam OÜ-le enda isikuandmete töötlemiseks käesolevas lepingus sätestatud tingimustel;
9.2 Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks. Veebipood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa;
9.3Strike.ee-le teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja Toodete pakkumiseks. Sa annad Strike.ee-le nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui oled märkinud linnukese vastavas aknas vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel;
9.4 Kõiki meie e-poe külastamise ja ostude sooritamisega seoses teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Kogume ja kasutame üksnes neid kliendi andmeid, mis on vajalikud tellimuste täitmiseks ja kliendisuhete hoidmiseks. Me ei avalda oma klientide andmeid kolmandatele osapooltele, välja arvatud juhul, kui see on vajalik tellimuse täitmiseks või kui seadus selleks kohustab. Soovi korral on kliendil õigus nõuda oma andmete kustutamist meie e-poe andmebaasist;
9.5 Pangalingiga maksmise turvalisus on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta;
9.6 Krediitkaardiga maksmisel suunatakse Sind tellimuse vormistamise lõppfaasis makset sooritama usaldusväärsesse sertifitseeritud krediitkaardimaksete vastuvõtusüsteemi (SLL, MasterCard SecureCode, Verified by Visa), kus kasutatakse turvalisi pealtkuulamiskindlaid andmesidevahendeid ning Sinu poolt sisestatud andmed ei saa sattuda valedesse kätesse. Ka meie ei saa Sinu krediitkaardi informatsiooni teada;
9.7 Isikuandmeid töötleb Raam OÜ (12648278), Viru 13, Rakvere.

10. Tingimuste muutmine

10.1 Strike.ee-l on õigus e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesoleva lepingu tingimusi ja hinnakirja muuta ning täiendada. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje Strike.ee kaudu;
10.2 Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel Strike.ee. Kui Sa edastasid oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Strike.ee ja Sinu vahel tekkinud õigussuhtele Sinu poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesoleva lepingu tingimustes on ette nähtud teisiti;
10.3 Strike.ee jätab endale õiguse loobuda müügist, kui Tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 200 EUR-i maksev treeningvahend on kogemata müügis 5 EUR-iga ja tegemist on ilmselgelt veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja Toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele).

11. Muud tingimused

11.1 Käesoleva lepingu tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktid;
11.2 Sinu ja Raam OÜ vahel seoses Strike.ee-st toodete ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijavaidluste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on: +372 6201707, info@tarbijakaitseamet.ee , Pronksi 12, Tallinn 10117, www.komisjon.ee. Euroopa Liidu internetipõhine tarbijavaidluste lahendamise platvorm on leitav: http://ec.europa.eu/odr. Antud platvormil saab Tarbija kaebuse esitada nii piiriülese kui riigisisese tehingu puhul.
11.3 Käesolevad tingimused kehtivad Raam OÜ ja füüsilisest isikust tarbija vahel.

Küsimuste korral palun helistage telefonil 53 45 00 20 või saatke e-post info@strike.ee.